Telemast Nordic Oy:n asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) soveltuu henkilötietoihin, joita keräämme asiakas- ja markkinointirekisteriimme (jäljempänä ”Rekisteri”) liittyen. Tämä Seloste kertoo, kuinka Telemast Nordic Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja tarjotun palvelun (”Palvelu”), tuotteen (”Tuote”) ja verkkosivun www.telemast.com yhteydessä. Lue tämä Seloste huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä tai verkkosivun selaamista.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Telemast Nordic Oy (jäljempänä ”[Telemast]”, ”me” ”meitä” tai ”meidän”). Telemast vastaa siitä, että sen hallussa olevia henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Telemast Nordic Oy
Yritystunnus: 1541571-9
Osoite: Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa

Tietosuojasta vastaava henkilö:

Osoite: Telemast Nordic Oy, Teknobulevardi 3-5, 01530 Vantaa
Sähköposti: service@telemast.com

2. Kenen henkilötietoja keräämme?

Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaidemme edustajien henkilötietoja.

3. Henkilötietojen kerääminen

Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

  • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme, esim. kun ostat Palveluamme tai rekisteröidyt Palveluumme, tilaat tuotteitamme, tilaat uutiskirjeemme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja;
  • syntyvät Palvelua/Tuotetta käytettäessä tai verkkosivulla vierailun yhteydessä; ja
  • saadaan soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa Kaupparekisteristä, Väestötietojärjestelmästä, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä tai Postin osoitetietojärjestelmästä.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan Palveluamme/Tuotetta sinulle.

Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
Keräämme ja käsittelemme seuraavia, asiakkaidemme tai potentiaalisten asiakkaidemme edustajia koskevia henkilötietoja:

  • perustiedot, kuten nimi, ammattinimike ja suhteesi edustamaasi yritykseen ja yhteystiedot (sähköposti, osoite ja puhelinnumero) sekä asiointikieli;
  • asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Palvelua/Tuotetta ja tilausta koskevat tiedot, maksutiedot, laskutustiedot, markkinointiluvat ja -kiellot;
  • asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset; ja
  • Palvelumme käytön/Tuotteen oston yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esim. sähköpostiosoite (käyttäjätunnuksia, salasanoja, evästeitä emme kerää eikä käsittele.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS, OIKEUSPERUSTE JA VAIKUTUKSET
Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

3.1. Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti tarjotaksemme ja toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle Palvelua/Tuotetta. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen ja meidän väliseen sopimukseen. Henkilötietojesi käsittelyllä ei ole osaltasi muita vaikutuksia.

3.2. Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme Palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita/tuotteita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana Palvelua/Tuotetta ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin (katso tämän Selosteen jakso kohta 98). Henkilötietojen käsittelyllä ei ole muita vaikutuksia kuin markkinointiviestien kohdentaminen.

3.3. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme Palvelun/Tuotteidenet ja verkkosivun tietoturvasta, Palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa Palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja liiketoimintamme johtamiseen.

Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin kuin tässä Selosteessa todettuihin tarkoituksiin. Pyrimme aina tilanteen salliessa anonymisoimaan tai pseudonymisoimaan kaikki kyseisiin tarkoituksiin käytettävät henkilötietosi ennen niiden jatkokäsittelemistä. Hyödynnämme aina myös kaikkia alla kohdassa 10 mainittuja henkilötietojen suojakeinoja. Kyseisellä jatkokäsittelyllä ei ole mitään suoria vaikutuksia sinuun rekisteröitynä. Emme jatkokäsittele henkilötietojasi muihin tarkoituksiin.

4. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Voimme luovuttaa henkilötietoja seuraaville kolmansille osapuolille:

  • Toimivaltaiselle viranomaiselle lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen; ja
  • Myynti- ja markkinointiyhteistyökumppanillemme, kun yhteistyökumppanimme käsittelevät toimeksiannostamme henkilötietoja meidän puolestamme ja ohjeidemme mukaisesti meidän lukuumme suoritettavia markkinointitoimenpiteitä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Tällä hetkellä meillä ei ole ulkopuolisia myynti- ja markkinointiyhteistyökumppaneita.

5. Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Emme siirrä asiakkaiden henkilötietoja EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle.

6. Evästeet

Emme käytä evästeitä tai muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.telemast.com.

7. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.
Asiakkaidemme henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Asiakassuhteen päättymisen jälkeen henkilötietojasi säilytetään enintään vuoden ajan asiakassuhteen päättymisestä.

Potentiaalisten asiakkaidemme henkilötiedot säilytetään suoramarkkinointirekisterissä niin kauan kuin toimit tehtävissä, joihin markkinoitava Tuote tai Palvelu liittyy ja edellyttäen, että et ole kieltänyt suoramarkkinointia. Tällöin voimme kuitenkin säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Henkilötietojasi voidaan säilyttää yllä mainittua kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteemme kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa.

8. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa saada tieto henkilötietojesi käsittelystä sekä oikeus saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot. Voit milloin tahansa myös pyytää epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisemista tai täydentämistä. Voit lisäksi vaatia henkilötietojesi poistamista. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.

Voit antaa meille myös kanavakohtaisia suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja (esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit mutta sallia kirjeitse lähetettävät markkinointiviestit). Sinulla on myös oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä tietosuojalainsäädännön edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on sovellettavan lain mukaisesti tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen eli oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötietoja sopimuksen tai antamasi suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus kohdan 12 mukaisesti ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin käsittely perustuu antamaasi suostumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi peruuttaminen ei aiheuta muita vaikutuksia kuin sen, ettemme voi lähettää sinulle enää suoramarkkinointia.

Sinun tulee esittää oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän Selosteen kohdan 12 mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

9. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

Huomaa, että tarkoituksenmukaisetkaan toimienpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

10. Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sinulle verkkosivullamme www.telemast.com , josta löydät myös viimeisimmän version tästä Selosteesta. Tämä Seloste on viimeksi päivitetty 31.5.2022.

11. Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä, tai esittää oikeuksiesi käyttämistä koskevia pyyntöjä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen service@telemast.com.

Voit myös ottaa meihin yhteyttä verkkosivuston yhteydenottolomakkeen kautta, henkilökohtaisesti toimipisteessämme tai kirjallisesti yllä kohdassa 1 yksilöityihin osoitteisiin.

Mikäli haluat peruuttaa suostumuksesi suoramarkkinointiin, se onnistuu ilmoittamalla tästä edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.